• info@noavaranedanesh.com

  • تماس با ما:02142881200

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

ارتوپدی

 

تومورهای استخوانی.. 9

سؤالات... 14

عفونت استخوان ومفصل.. 17

سؤالات... 20

ارتوپدی اطفال.. 23

سؤالات... 29

بیماری‏های فصلی.. 33

سؤالات... 35

بیماری‏های متابولیک... 37

سؤالات... 38

بیماری‏های مهره و شانه. 41

آمپوتاسیون.. 47

تومورهای آرنج. 49

سؤالات... 51

تومورهای مچ. 53

سؤالات... 55

تومورهای دست... 57

سؤالات... 60

بیماری‏های ران.. 63

سؤالات... 65

بیماری‏های زانو. 67

سؤالات... 72

بیماری‏های مچ پا 73

سؤال.. 74

بیماری‏های عصبی عضلانی.. 75

سؤالات... 78

کلیات درسنامه شکستگی.. 79

سؤال.. 80

کلیات شکستگی.. 81

سؤالات... 84

عوارض شکستگی و دررفتگی.. 85

سؤالات... 87

 

 

 

تومورهای استخوانی

مالتیپل میلوما:

 

·         ضایعات متعدد لیتیک در گرافی دارد.

·         ممکن است در اسکن استخوان جذب نداشته باشد.

·         استئوپروز منتشر وجود دارد.

·         درمان: کموتراپی و بعد پیوند مغز استخوان است.

·          ALPنرمال است.

·         در صورت شکستگی فیکساسیون انجام شود.

·         درصورت فشار بر نخاع دگزامتازون به علاوه‏ی رادیوتراپی تجویز شود.

 

Figure 1

Figure 2

در پلاسموسیتوم منفرد: درمان رادیوتراپیست

دیسپلازی فیبروز: ضایعات متعدد درگرافی دارد. (شکل 2)

اولین قدم در بررسی تومورهای استخوانی گرافی xRay  است.

بهترین روش تعیین وسعت تومور MRI است.

در متاستاز پدیکول تخریب می‏شود.

گرانولوم ائوزینوفیلیک: ممکن است در اسکن استخوان جذب نداشته باشد. شایع‏ترین توموری که تنه‏ی مهره را در اطفال درگیر می‏کند می‏باشد. نمای جمجمه‏ی جغرافیایی (ضایعات لیتیک متعدد) دیده می‏شود. گاهی حاشیه‏ی اسکلروزه و واکنش پریوستی دارد.

 

2 نکته:

- حساس‏ترین و اختصاصی‏ترین تست تشخیصی متاستاز استخوانی MRI  است.

شکستگی به دنبال متاستاز‏های استخوانی باید فیکس شود و بعد از دو هفته رادیوتراپی انجام شود.

ALP  در متاستاز‏های استخوانی بالا می‏رود.

تومور غضروفی: ضایعه‏ی لیتیک + کلسیفیکاسیون منقوط

کندروبلاستوم (Codman tumor):

قبل از بسته شدن صفحه‏ی رشد از اپی فیز شروع شده و متافیز را درگیر می‏کند. فمور، تیبیا و هوموروس درگیر می‏شوند.

گاهی ضایعه‏ی اسکلروتیک اطراف ضایعه‏ی لیتیک دارد. (شکل 3)

درمان: کورتاژ و پرکردن حفره با استخوان اسفنجی است.

Giant cell tumor (استئوکلاستوما): دراپی فیز، ضایعه لیتیک با حد مشخص ایجاد می‏شود. (شکل 4)

محل: دیستال رادیوس و دیستال فمور و پروگسیمال تیبیا

درمان: جراحی و پیوند استخوان

 

Figure4

figure 3

 

انکندروم: استخوان‏های کوچک دست و پا را درگیر می‏کند. (شکل 5)

 

Figure 5


کندروسارکوم: در ریشه‏ی اندام و تنه دیده می‏شود. عامل زمینه ساز آن استئوکندروم می‏تواند باشد. ناحیه شفاف با رسوب کلسیم (به شکل نقاط تیره) و تخریب کورتکس یا واکنش پریوستی دارد. (شکل 6)

در بافت شناسی بیش‏تر از یک کندروسیت در هر لاکونا می‏باشد. در فرد مسن در لگن و شانه دیده می‏شود.

درمان: جراحی (به کموتراپی و رادیوتراپی مقاوم است)

 

Figure 6

استئوبلاستوم:

درگیری خلف مهره می‏دهد.

نیدوس بیش‏تر از دو سانتی متر است.

درمان در موارد مقاوم یا اسکلولیوز شدید یا مشابه استوئید استئوما است.

کیست ساده (منفرد استخوان ): محل پروگزیمال فمور یا هوموروس می‏باشد.

درمان: آسپیراسیون و تزریق متیل پردنیزولون به داخل آن و گاهی کورتاژ و گرفت می‏باشد.

اگر شکستگی دارد ابتدا بایستی شکستگی درمان شود.

سارکوم سینوویال: مرتبط با: t(x: 18)، اطراف مفاصل دیده می‏شود تشخیص MRI است.

متاستاز به ریه و غدد لنفاوی می‏دهد.

درپاتولوژی سلول‏های دوکی که بین آن‏ها فضاهای خالی است و با سلول‏های مکعبی پوشیده شده دیده می‏شود. (شکل 13)

درمان: کموتراپی سپس برداشت وسیع تومور و سپس کموتراپی مجدد می‏باشد.

اگر مفصل را درگیرکرده باشند، اندام قطع می‏شود.

کیست آنوریسمال (شکل 7)

استخوان درگیری خلف مهره می‏دهد.

سایر مناطق درگیر متافیز فمور و لگن می‏باشد. ضایعه‏ی لوسنت و با حد مشخص و حجره حجره توسط تیغه‏هایی ایجاد می‏شود.

درمان: آمبولیزاسیون و بعد تخلیه و پرکردن با گرافت استخوانی است.

عود شایع است. اگر نتوان جراحی کرد رادیوتراپی می‏شود.

شکل 7

 

 

 

 

 

 

1- در کدام تومور متاستاز به همراه واکنش پریوستی دیده می‏شود؟

الف)  گلیوبلاستوم                                                              ب)  نوروبلاستوم

ج)  ماتیپل میلوما                                                               د)  گرانولوم ائوزینوفیلیک    

 

@ پاسخ: گزینه ب صحیح است.

نوروبلاستوم: متاستاز به همراه واکنش پریوستی می‏دهد (برخلاف سایر متاستاز‏ها ). ضایعات لیتیک متعدد نیز می‏دهد.

 

2-محل شایع سارکوم یوئینگ در کدام قسمت استخوان است؟

الف)  متافیز                                                                      ب)  دیافیز

ج)  اپی فیز                                                                      د)  ارجحیت مکانی ندارد

 

@ پاسخ: گزینه ب صحیح است.

سارکوم یوئینگ: واکنش پریوستی پوست پیازی می‏دهد. محل شایع آن دیافیز است. تظاهرات سیستمیک شبیه استئومیلیت دارد. مهمه.

درمان: کموتراپی و سپس جراحی و پس از آن مجددا کموتراپی است.

در مورد ضایعات لگن رزکسیون تومور دشوار است، بنابراین ممکن است رزکسیون پس از رادیوتراپی و کوچک شدن تومور انجام شود.

 

 

 

3-در بیوپسی از کدام تومور نمای استئوئید به علاوه‏ی بافت فیبروی غضروف و میگزماتو وجود دارد؟

الف)  استئوئید استئوما                                                         ب)  فیبروسارکوما

ج)  استئوسارکوما                                                               د)  یوئینگ سارکوما

@ پاسخ: گزینه ج صحیح است.

استئوسارکوم (سارکوم استئوژنیک):

واکنش پریوستیSUN RAY  و نمای مثلث Codman می‏دهد.

محل شایع: متافیز پروگزیمال هومروس، دیستال فمور و پروگزیمال تیبیا می‏باشد.

بعد از مالتیپل میلوما شایع‏ترین تومور بدخیم اولیه است. مرتبط با جهش RB است.

درسن بالاتر ناشی از پاژه یا رادیوتراپی است.

تشخیص: بیوپسی باز که در آن نمای استئوئید به علاوه‏ی بافت فیبروی غضروف و میگزماتو وجود دارد.

در آزمایش‏ها ALP  افزایش دارد.

متاستاز به ریه شایع است. لذا CT scan ریه فراموش نشه!

درمان: کموتراپی و سپس Wide resection و سپس کموتراپی مجدد است.

 

4-کدام تومور استخوانی علی رغم خوش خیم بودن در اسکن استخوان افزایش جذب دارد؟

الف)  استئوئید استئوما                                                         ب)  کندروبلاستوما

ج)  تومور غضروفی                                                             د)  گرانولوم ائوزینوفیلیک

 

@ پاسخ: گزینه الف صحیح است.

 

استئوئید استئوما:

خلف مهره را درگیر می‏کند. خوش خیم است ولی در اسکن استخوان افزایش جذب دارد.

درمان در موارد مقاوم یا درگیری مهره با اسکولیوز شدید خارج کردن نیدوس با جراحی یا تخریب نیدوس با موج رادیو فرکوئنسی.

 

 

5-در بین کانسر ها؛ متاستاز کانسر. . . . و در بین بیماری‏های سیستمیک . . . . . در اسکن استخوان افزایش جذب دارد.

الف)  برست- هیپرتیروئیدی                                                   ب)  پروستات- هیپرپاراتیروئیدی

ج)  کلیه- هیپر تیروئیدی                                                     د)  ریه- هیپر پاراتیروئیدی

 

@ پاسخ: گزینه ب صحیح است.

 

6-پسر 14 ساله‌ای با شکایت درد بالای زانو مراجعه می‏کند. در تصویربرداری ضایعه‌ای در دیستال استخوان فمور دیده می‌شود که حاوی کلسیفیکاسیون منتشر و با حدود نامشخص است. کورتکس مجاور نیز تخریب شده و واکنش پریوستی با ظاهر Suaray دیده می‌شود. کدام تشخیص محتمل‌تر است؟

الف) Osteosarcoma                                                          ب)Ewing sarcoma

ج)Fibrosarcoma                                                              د)Chondrosarcoma

@ پاسخ: گزینه الف صحیح است

7-مرد 25 ساله‌ای با شکایت درد و تورم پایین زانوی چپ مراجعه می‌کند. در بررسی رادیوگرافیک ضایعه‌ای کاملا لیتیک در پروگزیمال تیبیا دیده می‌شود. در بررسی میکروسکوپیک نمونه بیوپسی سلو‌ل‌های بیضی یک شکل و دارای یک هسته و در بین آنها به شکل پراکنده، سلول‌های ژانت‌ دیده می‌شود. این سلول‌های ژانت‌ دارای تعداد زیادی هسته هستند. کدام تشخیص مطرح است؟

الف) Ewing sarcoma                                                        ب)osteoclastoma

ج) osteoid osteoma                                                         د)chondrosarcoma

 

@پاسخ: گزینه ب صحیح است.

تومور سلول ژانت معمولا در 20 تا 40 سالگی و در متافیز استخوان‌های بلند اطراف زانو (دیستال فمور یا پروگزیمال تیبیا) ایجاد می‌شود و ضایعه‌ای کاملا لیتیک و اکسنتریک در زیر سطح مفصلی ایجاد می‌کند. در بررسی میکروسکوپیک از سلول‌های بیضی شکل و دارای یک هسته تشکیل شده که در بین آنها به شکل پراکنده سلول‌های ژانت دیده می‌شود.

سلول‌های ژانت تعداد زیادی هسته (100 یا بیشتر) دارند.

سلول‌های کوچک نئوپلاستیک هستند و سلول‌های ژانت، استئوکلاست‌های فعال شده می‌باشند

 

8- در رادیوگرافی زانوی راست پسر 14 ساله‌ای به صورت تصادفی ضایعه‌ای لیتیک با حدود مشخص در کورتکس پروگزیمال تیبیا دیده می‌شود. ضایعه multiloculated و دارای حاشیه اسکلروتیک است و اندازه بزرگی دارد به‌طوری که بیش از نیمی از قطر استخوان را درگیر کرده است. بیمار علامتی ندارد. چه اقدامی توصیه می‏شود؟

الف) تزریق گلوکوکورتیکویید به داخل ضایعه                                 ب) رادیوتراپی

ج) کورتاژ ضایعه همراه با گرافت استخوانی                                     د) تحت نظر گرفتن

 

@پاسخ: گزینه د صحیح است.

 نوع تومورNonossifying fibroma است.

 

9-شایع‏ترین منشا توده‏های متاستازی استخوان کدام است

الف)  پستان و ریه                                                              ب)  ریه و کلیه

ج)  پستان و پروستات                                                         د)  تیروئید و پستان

 

@ پاسخ: گزینه ج صحیح است.

 

10-مرد 40 ساله‏ای به علت دردهای پراکنده استخوانی مراجعه کرده است. در رادیوگرافی جمجمه و لگن ضایعات انهدامی متعدد دارد. در آزمایش خون کم خونی و سرعت رسوب بالا دارد. آلکالن فسفاتاز در حد طبیعی است. اسکن استخوان بیمار منفی است. با این شرح حال کدام تشخیص مطرح است؟

الف)  میلوم متعدد                                                              ب)  تومور متاستاتیک

ج)  سارکوم یوئینگ                                                            د)  سارکوم استئوژنیک

 

@ پاسخ: گزینه الف صحیح است.

 

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

42881200 - 09129612615

ب) ارتباط با دانشجویان

42881100 - 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

42881212 - 09361700844

د) واحد پشتیبانی

42881600 - 09361700764

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

آمار بازدید

294828
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
کل روزها
215
295
1783
1850
3664
8417
294828

پیش بینی امروز
312

11.70%
15.31%
2.58%
0.30%
0.01%
70.10%
آنلاین (15 دقیقه گذشته):9
9 مهمان
صفر کاربر

IP شما:100.26.176.182

دسترسی سریع