• info@noavaranedanesh.com

  • تماس با ما:02142881200

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

غدد

 

 

 

 

 

فصل اول: هیپوفیز.

فصل دوم:آدرنال..

فصل سوم: دیابت ملیتوس....

فصل چهارم: تیروئید..

فصل پنجم: اختلالات جنسی و بلوغ..

فصل ششم: استئوپروز.

فصل هفتم: اختلالات متابولیسم لیپیدها.

فصل هشتم: سندرم متابولیک....

فصل نهم: اختلالات مینرال سرم..

فصل دهم: بیماری‌های متابولیک استخوان..

 

آقای 39 ساله‌ای به علت تعریق فراوان مراجعه کرده است. در معاینه بیمار افزایش سایز اندام‌ها و برجستگی پیشانی وی توجه شما را جلب می‌کند. در سابقه بیمار تنگ شدن حلقه ازدواج و افزایش سایز کفش را در چند سال اخیر ذکر می‌کند. اولین اقدام تشخیصی کدام است؟

(پیش‌کارورزی - مشهد - شهریور - 1393)

الف) اندازه‌گیری GH ناشتای سرم                            

ب) اندازه‌گیری IGF-I سرم

ج) اندازه‌گیری GHBP سرم                                     

د) MRI هیپوفیز و هیپوتالاموس

  • با اندازه‌گیری IGF-1 در بیشتر بیماران مبتلا به آکرومگالی می‌توان زیاد بودن GH را تشخیص داد. آزمون جایگزین، آزمون تحمل خوراکی گلوکز با 100 گرم گلوکز است.

گزینه ب صحیح است

- خانمی 25 ساله قصد بارداری دارد. سابقه بی نظمی‌های قاعدگی و نازایی را می‌دهد. شرح حالی از گالاکتوره را نمی‌دهد. هیرسوتیسم خفیف در معاینه دیده می‌شود. در آزمایشات انجام شده Prolactin=35g/ml (up to 25) دیده می‌شود. کدام اقدام زیر مناسب‌تر است؟

(پیش‌کارورزی - تبریز - شهریور - 1393)

الف) شروع کابرگولین

ب) بررسی عواملی که ممکن است موجب افزایش پرولاکتین شود.

ج) انجام MRI از هیپوفیز و هیپوتالاموس

د) سونوگرافی از رحم و ضمائم

برای تشخیص منشأ افزایش پرولاکتین ابتدا حالات فیزیولوژیک (از قبیل بارداری، استرس، تحریک نیپل) را رد می‌کنیم. سپس سابقه دارویی فرد را بررسی می‌کنیم. داروهای فنوتیازین، متیل‌دوپا، سایمتیدین و متوکلوپرامید باعث افزایش پرولاکتین می‌شوند. سپس حالات پاتولوژیک نظیر هیپوتیروئیدی، بیماری مزمن کلیه، ضایعات قفسه سینه و پرولاکتینوما بررسی می‌شود.

گزینه ب صحیح است

خانم 32 ساله به دلیل سردرد شدید و تاری دید و استفراغ و ضعف و بی حالی شدید به اورژانس مراجعه نموده است. علائم از چند ساعت قبل از مراجعه شروع شده‌اند. سابقه سردرد گاه گاهی را می‌دهد. در معاینه BP=90/60 و PR=110 می‌باشد. مختصری علائم تحریک مننژ دارد ولی تب ندارد. در سی تی اسکن انجام شده خونریزی داخل هیپوفیز (آپوپلکسی هیپوفیز) گزارش شده است. کدام یک از اقدامات ذیل در بیمار در اولویت نمی‌باشد؟

(پیش‌کارورزی - دانشگاه آزاد - اسفند - 1394)

الف) تجویز هورمون رشد                                         

ب) تجویز کورتیکواستروئید

ج) تجویز سرم نرمال سالین                                     

د) تجویز گلوکز هیپرتونیک

حوادث عروقی خونریزی‌دهنده در هیپوفیز را آپوپلکسی هیپوفیز می‌گویند. در طی این بیماری هورمون‌های آزاد شده از هیپوفیز بصورت حاد افزایش می‌یابند که یکی از اورژانس‌های پزشکی می‌باشد که می‌تواند موجب هیپوگلیسمی شدید و هایپوتانسیون، خونریزی CNS و مرگ شود. آپوپلکسی هیپوفیز می‌تواند در طی یک آدنوم هیپوفیز از قبل موجود در هیپوفیز پس از زایمان و بروز سندرم شیهان، و یا همراه با دیابت، هیپرتانسیون، شوک حاد و یا در آنمی داسی‌شکل رخ دهد.

گزینه الف صحیح است

کودک 7 ساله‌ای با کوتاهی قد به درمانگاه غدد ارجاع شده است. در آزمایشات اولیه ایشان IGF-I و GH8 صبح کمتر از مقادیر طبیعی گزارش شده است. کدام مورد زیر را پیشنهاد می‌کنید؟

(پیش‌کارورزی - زنجان - شهریور - 1397)

الف) انجام تست تحریکی هورمون رشد                     

ب) درمان کمبود هورمون رشد

ج) بررسی سایر هورون‌های مترشحه غده هیپوفیز      

د) پیگیری بیمار 6 ماه بعد با تکرار هورمون رشد و IGF-I

تشخیص کمبود هورمون رشد در بالغین، با اندازه‌گیری IGF-1 است. در بالغین مبتلا به کمبود هورمون رشد، در صورت پایین بودن سطح IGF-1 تشخیص کمبود هورمون رشد تائید می‌شود و نیازی به تست تحریکی نیست. در کودکان بدلیل تغییرات زیاد در سطح IGF-1، انجام تست‌های تحریکی اندیکاسیون دارد. بهترین تست، تست تحمل انسولین ITT است. در این تست به کمک انسولین، هیپوگلیسمی ایجاد می‌شود. گلوکز پایین‌تر از 45mg/dl، محرک قوی برای ترشح هورمون رشد است. GH بیشتر از 10ng/ml در کودکان و بیش از 5ng/ml در بالغین، پاسخ طبیعی به هیپوگلیسمی در نظر گرفته می‌شود. از تست تحریکی گلوکاگون در بیماران ایسکمیک یا مبتلا به تشنج استفاده می‌شود.

گزینه الف صحیح است

- روش استاندارد برای اثبات بیوشیمیایی تشخیص اکرومگالی دچیست؟

(پیش‌کارورزی - دانشگاه آزاد - شهریور - 1397)

الف) اندازه‌گیری IGF-1

ب) انجام تست تحریکی با GHRH

ج) اندازه‌گیری سطح هورمون رشد یک ساعت پس از مصرف 75 گرم گلوکز خوراکی

د) انجام تست مهاری توسط آنالوگ‌های سوماتواستاتین

در موارد شک به افزایش هورمون رشد و آکرومگالی، ابتدا باید IGF-1 را اندازه‌گیری کرد. در این موارد اندازه‌گیری راندوم هورمون رشد ارزشی ندارد، چون هورمون رشد به صورت پالسی در بدن تولید می‌شود و ممکن است در موقع اندازه‌گیری سطح آن طبیعی باشد. پس از اندازه‌گیری IGF-1 در صورتی که میزان آن بالا باشد، باید برای بیمار تست مهاری هورمون رشد را انجام داد. برای انجام تست مهاری، به بیمار میزان 100 گرم گلوکز خوراکی داده می‌شود و پس از 2 ساعت میزان GH در بدن بیمار اندازه‌گیری می‌شود که در حالت طبیعی باید کمتر از 1ng/ml شود و در صورتی که میزان GH تا میزان 1ng/ml کاهش نیابد یا ثابت بماند و یا افزایش یابد، بیمار مبتلا به آکرومگالی است. در صورت اثبات افزایش هورمون رشد در بیمار باید MRI مغزی از نظر وجود آدنوم هیپوفیزی انجام شود. در صورتی که در MRI مغزی توده‌ای در هیپوفیز مشاهده نشود، MRI از قفسه سینه و شکم انجام می‌شود تا منشأ GH یا GHRH اکتوپیک مشخص شود.

گزینه ج صحیح است


 

15- آقای 36 ساله‌ای که به علت تومور هیپوفیز 6 ماه قبل تحت عمل جراحی قرار گرفته است درحال حاضر به علت ضعف و خستگی و کاهش قدرت عضلانی و افزایش چربی دور شکم مراجعه کرده است. کدام تست جهت تشخیص کمبود هورمون رشد در بیمار صحیح است؟

(پیش‌کارورزی - تهران - شهریور - 1397)

الف) اندازه‌گیری random GH                                 

ب) تست تحریکی با گلوکاگن

ج) تست مهاری با 75 گرم گلوکز                             

  د) MRI از ناحیه‌ی هیپوفیز

کمبود هورمون رشد در کودکان: تأخیر رشد، قامت کوتاه و هیپوگلیسمی در وضعیت ناشتا.

کمبود هورمون رشد در بالغین: کاهش مینرالیزاسیون استخوان، کاهش قدرت عضلانی، کاهش توده بدون چربی بدن، افزایش توده چربی بدن، عدم تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین، اختلال پروفایل چربی شامل افزایش TG و LDL و کاهش HDL، خلق پایین و اختلال روانی اجتماعی.

تست‌های تشخیصی کمبود هورمون رشد:

  • 1) IGF-1
  • 2) تست‌های تحریکی هورمون رشد: تست تحمل انسولین، آرژینین GnRH و تست تحریکی گلوکاگون.

درمان با هورمون رشد در موارد زیر توصیه می‌شود: کمبود هورمون رشد، سندرم ترنر، یندرم پرادر ویلی، نارسایی کلیه، ایدز و کودکان SGA. عوارض تجویز GH لغزش اپی‌فیز سر فمور و عدم تحمل گلوکز می‌باشد. ممنوعیت تجویز GH شامل رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو، افزایش ICP و نئوپلاسم فعال است.

گزینه ب صحیح است

- خانم 29 ساله به علت گالاکتوره و اختلال پریود مراجعه کرده است. سطح پرولاکتین 220 نانوگرم در میلی‌لیتر می‌باشد. کدام مورد زیر می‌تواند علت هیپرپرولاکتینمی بیمار باشد؟

(پیش‌کارورزی - کرمانشاه - شهریور - 1397)

الف) مصرف رسپریدون                                            

ب) ورزش

ج) استرس روحی                                                 

    د) زونا در سطح قفسه سینه

داروهایی نظیر استروژن، فنوتیازین‌ها، سایمتیدین، متوکلوپرامید، متیل دوپا و رسپریدون می‌توانند سطح پرولاکتین را تا حد 200ng/dl افزایش دهند.

گزینه الف صحیح است

 

بیمار خانم 46 ساله‌ای به علت ضعف و خستگی از شش ماه قبل مراجعه کرده است. در معاینه افت فشار خون وضعیتی و افزایش پیگمانتاسیون پوستی دارد. در آزمایشگاه هیپوناترمی و هیپرکالمی دارد. برای تأیید تشخیص کدام یک از تست‌های زیر ارزش تشخیص بیشتری دارد؟

(پیش‌کارورزی - سراسری - اسفند - 1390)

الف) تست مهار کورتیزول با مصرف یک میلی گرم دگزامتازون شبانه

ب) اندازه‌گیری کورتیزول ناشتای سرم

ج) تست تحریکی کورتیزول پس از تزریق وریدی ACTH

د) اندازه‌گیری کورتیزول ادرار 24 ساعته

در نارسایی اولیه آدرنال بدلیل افزایش ACTH، پیگمانتاسیون نواحی اکستانسور و چین‌های کف دست و مخاط دهان را داریم.

یافته‌های آزمایشگاهی در نارسایی آدرنال عبارتند از: هیپوناترمی، هیپرکالمی، اسیدوز متابولیک خفیف، ازوتمی، هیپرکلسمی، آنمی، لنفوسیتوز، ائوزینوفیلی و هیپوگلیسمی بویژه در کودکان.

در بیماری که علایم مزمن مربوط به نارسایی آدرنال را نشان می‌دهد، باید آزمون کوزین‌تروپین 1 ساعته انجام شود.

گزینه ج صحیح است

 

 

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

021-42881200  09361700109 09361700751

ب) ارتباط با دانشجویان

021-42881200 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

021-42881200  09361700844  09905700743

د) واحد پشتیبانی

09905700650

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع