• info@noavaranedanesh.com

 • تماس با ما:02142881200

 • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

قلب

 

 

 

فصل 1: معاینه قلب و عروق.. 

فصل 2: نارسایی قلبی.. 

فصل 3: بیماری‌های ایسکمیک قلبی.. 

فصل 4: بیماری‌های میوکارد. 

فصل 5: آریتمی..

فصل 6: پریکاردیت حاد.

فصل 7: STEMI انفارکتوس میوکارد با صعود قطعهST..

فصل 8: هیپرتانسیون.

فصل 9: بیماری‌های دریچه‌ای..

فصل 10: بیماری‌های مادرزادی قلب...

فصل 11: سنکوپ..

فصل 12: سؤالات..  

 

 

 • افتراق امواج وریدی از نبض کاروتید:
 • امواج شریانی به راحتی با لمس از بین نمی‌رود.
 • امواج وریدی در بیمارانی که ریتم سینوسی دارند، معمولاً بای فازیک هستند. در حالی که نبض کاروتید، مونوفازیک می‌باشد.

دسته‌بندی امواج وریدی:

 • موج a
 • موج c
 • نزول x
 • موج v
 • نزول y

موج a:

 • نشان دهنده انقباض پره سیستولیک دهلیز راست است.
 • دقیقاً بعداز موج p در ECG و قبل از S1 روی می‌دهد.
 • در مبتلایان به کاهش کمپلیانس بطن راست، موج a برجسته می‌شود.
 • Cannon a wave : موج a شدیداً برجسته می‌باشد که در موارد زیر روئیت می‌گردد:
 • AV-dissociation (انفکاک دهلیزی ـ بطنی)
 • انقباض دهلیز راست در برابر دریچه تریکوسپید بسته (TS)
 • تاکی‌کاردی با کمپلکس پهن

نکته مهم: در فیبریلاسیون دهلیزی: موج a ، مشاهده نمی‌گردد.

ناحیه نزولX:

ناحیه نزول x نشان‌دهنده کاهش فشار در دهلیز راست است. این موج، توسط موجC، قطع می‌گردد.

 • تشدید فرورفتگی X : در بیماران پریکاردیت کنستریکتیو، در زمان سیستول، نزول x، تشدید می‌شود.
 • کاهش فرورفتگی X: در نارسایی تریکوسپید و اتساع بطن راست.

موج C: بطن راست، دریچه تریکوسپید بسته را به داخل دهلیز راست می‌فشارد و موجب ایجاد موج c  

می‌شود.

موج V:

 • این موج در حین پر شدن دهلیز از خون، در هنگام دیاستول، ایجاد می‌گردد.
 • ارتفاع موج V، وابسته به کمپلیانس دهلیز راست و میزان خونی است که به داخل دهلیز راست
 • برمی‌گردد.
 • در TR موج V برجسته می‌گردد.
 • در صورتی که TR شدید وجود داشته باشد:
 • موج V برجسته می‌شود.
 • موج V با موج C ادغام می‌گردد.
 • نزول X، از بین می‌رود.
 • نزول سریع و عمیق موج Y را داریم.
 • در نهایت همة این‌ها، باعث می‌شود یک موج بزرگ C-V، در نارسایی تریکوسپید داشته باشیم. و امواج دهلیز راست و ورید ژوگولار، به شکل امواج بطنی (Ventricularized) درمی‌آیند.

موج Y:

 • در اثر باز شدن دریچه تریکوسپید و خروج سریع خون از دهلیز راست، ایجاد می‌شود.
 • تشدید فرورفتگی Y= نارسایی تریکوسپید
 • کاهش شدت فرورفتگی Y: (در اثر انسداد در برابر جریان خون، به داخل بطن راست فرورفتگی

Y طولانی می‌شود و کم عمق می‌گردد. (TS و تامپوناد قلبی)

معاینه نبض شریانی:

 • نبض Parrus et tardus: نبض ضعیف و تأخیری در تنگی شدید آئورت دیده می‌شود.
 • نبض آناکروتیک: موج بالارونده این نبض آهسته، شکاف دار و همراه تریل یا لرزش می‌باشد.
 • نبض کوریگان یا Bisferiens: این نبض دارای 2 قله سیستولیک است و در موارد زیر دیده می‌شود:
 • نارسایی آئورت پیش رفته(Advanced AI)
 • کاردیو میوپاتی انسدادی هیپرتروفیک
 • IABp (پمپ بالون دار داخل آئورتی: در این بیماران نبض دوم در زمان دیاستول می‌باشد).

 

 

- مرد 65 ساله‌ای به علت درد تیپیک آن‌ژینی در فعالیت از 3 ماه قبل به شما مراجعه می‌کند، سابقه ریسک فاکتور کرونری دارد. در معاینه فشا رخون mmHg70/140 و در لمس کاروتید دو طرف ،تریل لمس می‌شود. نبض Slow rising است. ضربه MI پرقدرت است. در سمع قلب S4 سوفل سیستولیک خشن Crescendo-Decrscendo در دومین فضای بین دنده‌ای راست شنیده می‌شود. کدام یک از تشخیص‌های زیر محتمل‌تر است؟

الف) تنگی دریچه پولمونر                                                              ب) کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

ج) تنگی دریچه آئورت                                                                  د) افزایش فشارخون ریوی

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است.

نکته: تا زمانی که مساحت دریچه آئورت در بزرگسالان به 1 کاهش نیابد، تنگی آئورت علامت بالینی ایجاد نمی‌کند. علائم اغلب در دهه 8-6 زندگی آغاز می‌شوند.

نکته: تنگی نفس فعالیتی، آن‌ژین صدری و سنکوپ سه علات اصلی تنگی آئورت هستند. آن‌ژین در AS شدید ممکن است بدون وجود انسداد در شرائین کرونر اپی‌کارد ظاهر شود.(ناشی از افزایش فشار بر عروق توسط میوکارد هیپرتروفیه).

نکته: در بیماران AS، معمولاً برون‌ده قلبی در حال استراحت تامراحل انتهایی بیماری، در حد طبیعی حفظ می‌شود. و خستگی شدید، ضعف، سیانوز محیطی، کاشکسی و سایر تظاهرات مربوط به برون‌ده قلبی پایین، معمولاً در مراحل انتهایی بیماری مشاهده می‌شوند.

نکته: سوفل سیستولیک با انتشار به گردن با افزایش تدریجی نبض کاروتید، نشانه تنگی آئورت است. به علت تنگی و در پاسخ به تحریک سمپاتیک، بطن چپ هیپرتروفی پیدا کرده و به دنبال آن ضربه دهلیزی (S4) را خواهیم داشت که این هیپرتروفی خوب باعث دردهای آن‌ژینی می‌شود.

نکته: بیماران به صورت تیپیک بی‌علامت باقی می‌مانند تا اینکه ضایعه به حد شدید برسد.

2- آقای 68 ساله‌ای با تابلوی inferior STEMI در اورژانس بستری است. به دنبال دریافت ترومبولیتیک درد بیمار برطرف شده است و صعود قطعه ST از 4 میلی‌متر به یک میلی‌متر کاهش یافته است. در نوار قلب فعلی بیمار PVCهای مکرر و نیز Couplet دیده می‌شود. در این مرحله برای اجتناب از آریتمی‌های خطرناک، تجویز کدام یک از داروهای زیر را توصیه می‌کنید؟ 

الف) Amiodarone                                                                      ب) Metoprolol                    

ج) Procainamide                                                                         د) Lidocaine

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است.

دپولاریزاسیون‌های زودرس بطنی (PVC) تقریباً در تمام مبتلایان به STEMI رخ می‌دهد و به درمان نیاز ندارد. با این وجود بتا ـ بلوکرها در از بین بردن PVC و جلوگیری از ایجاد فیبریلاسیون بطنی موثر هستند. در Case موردنظر بیمار دچار PVCهای مکرر و نیز Couplet گردیده است که در بین داروهای ارائه شده متوپرولول یک بتا ـ بلوکر است.

3- خانم 63 ساله با انفارکتوس حاد قدامی وسیع در سی‌سی‌یو بستری شده است. در اکوکاردیوگرافی یک لخته دو سانتی‌متری در آپکس بطن چپ دیده می‌شود و کسر جهشی (LVEF) 35 درصد دارد. بهترین توصیه در مورد تجویز ضدانعقاد در این بیمار کدام است؟

الف) تجویز وارفارین تا آخر عمر

ب) تجویز وارفارین به مدت سه ماه

ج) تجویز وارفارین تا حل شدن کامل لخته در اکوی مجدد

د) تجویز وارفارین تا یک سال و سپس آسپیرین و پلاویکس تا آخر عمر

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است.

در مبتلایان به انفارکتوس میوکارد حاد همراه با بالارفتن ST در موارد زیر تا 3 ماه درمان با داروی ضد انعقاد توصیه می‌شود:

 • اختلال عملکرد شدید بطن چپ
 • نارسایی قلبی
 • سابقه آمبولی
 • فیبریلاسیون دهلیزی
 • مشاهده لخته در داخل قلب در اکوکاردیوگرافی

4- تمام موارد زیر از علل Wide splitting صدای دوم قلب است، بجز؟

الف) بلوک شاخه راست                                                                ب) تنگی شریان پولمونری

ج) نارسایی دریچه میترال                                                                د) بیماری ایسکمیک قلبی

پاسخ: گزینه «د» صحیح است.

در Wide splitting صدای دوم (S2)، دوتایی شدن در دم و بازدم شنیده می‌شود، ولی میزان آن حین دم افزایش می‌یابد، علل آن عبارتند از:

 • بلوک شاخه راست
 • ضربان‌ساز بطن چپ
 • تنگی شریان پولمونری
 • آمبولی ریه
 • نارسایی دریچه میترال
 • نقص سپتوم بطنی

5- مرد 35 ساله‌ای با شکایت درد قفس سینه مراجعه می‌کند. در الکتروکاردیوگرافی تغییرات غیر اختصاصی موج T و قطعه ST  دیده می‌شود. سطح سرمی تروپونین افزایش یافته و در MRI قلبی ادم میوکاردی دیده می‌ود. کدام تشخیص محتمل‌تر است؟

الف) انفارکتوس میوکارد حاد                                                        ب) میوکارد حاد

ج) پریکاردیت حاد                                                                          د) آمبولی ریوی

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است.

میوکاردیت حاد موجب درد قفس سینه، افزایش تروپونین و تغییرات موج T و قطعه ST می‌شود و یافته‌هایی شبیه به ایسکمی حاد ایجاد می‌کند.

در موارد مشکوک به میوکاردیت MRI به تایید تشخیص و تعیین وسعت درگیری میوکارد کمک می‌کند. در MRI ادم میوکاردی و گاهی نکروز دیده می‌شود.

 

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

021-42881200  09361700109 09361700751

ب) ارتباط با دانشجویان

021-42881200 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

021-42881200  09361700844  09905700743

د) واحد پشتیبانی

09905700650

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع