• info@noavaranedanesh.com

 • تماس با ما:02142881200

 • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

نفرولوژی

 

فصل اول: نارسایی مزمن کلیه (CKI). 9

فصل دوم: نارسایی حاد کلیه (AKI). 17

فصل سوم: اسیدو باز. 25

فصل چهارم: اختلالات پتاسیم.. 29

فصل پنجم: اختلالات سدیم.. 33

فصل ششم: بیماری‏های گلومرولی.. 41

فصل هفتم: بیماری‏های غیرگلومرولی.. 47

فصل هشتم: بیماری‏های عروق کلیه. 53

فصل نهم: روش برخورد با بیماری‏های کلیه. 55

فصل دهم: عفونت‏های ادراری.. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: نارسایی مزمن کلیه (CKI)

 

 

þ نکته 1: در CKD، تعادل پتاسیم بیشتر به سمت هیپرکالمی می رود و هیپوکالمی شایع نمی باشد. داروهای مستعد کننده به هیپرکالمی عبارتند از: مهارکننده های RAS (مهارکننده های ACE و داروهای ARB)، اسپیرونولاکتون و سایر دیورتیکهای نگهدارنده پتاسیم مثل آمیلوراید، Eplerenone و تریامترن.

þ نکته 2: اسیدوز متابولیک در CKD اختلال شایعی است. اسیدوز متابولیک در ابتدا بدون آنیون گپ است. به دنبال پیشرفت بیماری مزمن کلیوی، اسیدوز متابولیک همراه با آنیون گپ ایجاد می گردد. مکانیسم اصلی اسیدوز متابولیک در CKD، کاهش تولید آمونیوم است. هیپرکالمی نیز اسیدوز را تشدید میکند.

þ نکته 3: استئیت فیبروزان کیستیک یک بیماری استخوانی با Turn over بالاست. در این بیماران فسفر بالا، کلسیم یونیزه پایین، 23-FGF بالا و PTH بالاست. درد و شکنندگی استخوان، Brown tumor سندرمهای فشاری در این بیماران یافت می شوند.

þ نکته 4: هیپرپاراتیروئیدی ثانویه در جریان CKD موجب تغییرات آزمایشگاهی زیر می شود:

الف) افزایش فسفر سرم،

ب) کاهش کلسیم یونیزه سرم،

ج) افزایش PTH سرم. این تغییرات از هنگامی که GFR به زیر 60ml/min افت می نماید، آغاز می شود.

þ نکته 5: بیماری آدینامیک استخوان در جریان CKD به دلیل تجویز بیش از حد کلسیم و ویتامین D ایجاد می شود. بیماری آدینامیک استخوان به ویژه در دیابتی ها و افراد سالخورده مبتلا به CKD شایع است. عوارض این بیماری عبارتند از: افزایش بروز شکستگی ها، درد استخوانی و افزایش کلسیفیکاسیون عروقی و قلبی. علت بیماری آدینامیک استخوان، سرکوب شدید تولید PTH التهاب مزمن یا هر دو می باشد.

þ نکته 6: در مبتلایان به CKD پیشرفته، ممکن است کلسیم در آرتریول ها رسوب نماید به این وضعیت کلسیفیلاکسی گفته میشود. Livedo Reticularis تظاهر اولیه، کلسیفیلاکسی می باشد. علل ایجاد کلسیفیلاکسی عبارتند از:

 الف) هیپرپاراتیروئیدی شدید

ب) افزایش مصرف کلسیم خوراکی

ج) درمان با وارفارین

þ نکته 7: در مبتلایان به کلسیفیلاکسی، باید وارفارین قطع شود و از آنتی کوآگولان های جایگزین استفاده نمود.

 

 

× سؤالات Ø

 

1- آقای ۵۰ ساله با وزن ۷۰ کیلوگرم و فشار خون ۱۰۰ / ۲۰۰ مراجعه کرده است. یافته های آزمایشگاهی:

Broad granular cast: 2                      

Cr: 5                          

RBC: 2-3

در سونوگرافی انجام شده سایز کلیه راست ۷۰ میلی متر و سایز کلیه چپ ۷۵ میلی متر است و در گرافی دست استئیت فیبروزا سیستیکا گزارش شده است. همه موارد زیر به نفع نارسایی مزمن کلیه است به جز؟ ( قطبی ۹۵)

الف-  فشار خون بالا                                                          ب- یافته های گرافی دست

ج-  شواهد سونوگرافی                                                        د- یافته های میکروسکوپی ادرار

 

@ پاسخ:

موارد زیر مطرح کننده بیماری مزمن کلیوی است:

 • کوچک شدن کلیه ها ( سایز نرمال کلیه رد کننده بیماری مزمن کلیه نیست)
 • استئودیتروفی کلیوی
 • GFR کمتر از ۶۰ از حداقل ۳ ماه پیش

E آنمی جهت افتراق بیماری مزمن و حاد کلیه مفید نیست

به یاد داشته باشید که کست های گرانولر پهن نیز به نفع نارسایی مزمن کلیه است

گزينه الف  پاسخ صحيح است

 

2- در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه کدام یک از تغییرات زیر در مراحل اولیه محتمل است؟ ( قطبی ۹۵)

الف - افزایش FGF23                                                       ب-  افزایش فسفر            

ج - کاهش کلسیم                                                            د- افزایش PTH

 

@ پاسخ:

به یاد داشته باشید مهم ترین فاکتور موثر در بروز هیپرپاراتیروئیدی ثانویه به دنبال نارسایی مزمن کلیه هیپرفسفاتمی است. هیپرفسفاتمی همچنین می تواند موجب افزایش FGF23 شود. 23-FGF عامل خطر مستقل برای بروز LVH و مرگ و میر در بیماران دیالیزی و پیوندی است

þ گزینه ب  پاسخ صحيح است.

 

3- در ارتباط با اختلالات کلسیم فسفر در نارسایی مزمن کلیه کدام مورد صحیح است؟ ( قطبی ۹۵)

الف-  معمولا در GFR کمتر از ۳۰ ایجاد می شود.      

ب-  برای پیشگیری از آن رژیم غذایی کم فسفر توصیه می شود.

ج-  در تمام انواع آن PTH افزایش می یابد.              

د-  افزایش آنزیم ۱ آلفا هیدروکسیلاز در ایجاد آن نقش دارد.

 

@ پاسخ:

اختلالات کلسیم فسفر معمولا در GFR کمتر از ۶۰ ایجاد می شود.

اختلال کلسیم و فسفات در بیماری مزمن کلیوی:

اختلال کلسیم و فسفات در بیماری مزمن کلیوی:

 • با Turnover بالای استخوان: هیپرپاراتیروئیدی
 • با Turnover پایین استخوان:
 • بیماری آدینامیک استخوان: به دلیل سرکوب شدید PTH به دنبال استفاده زیاد از مکمل های کلسیمی و ویتامین D
 • استئومالاسسی: ناشی از کمبود ویتامین D ، افزایش رسوب آلومینیوم و اسیدوز

گزينه ب  پاسخ صحيح است

 

 

4- در یک آقای ۷۰ کیلوگرمی با بیماری مزمن کلیوی ، دفع ادراری اوره در ۲۴ ساعت 5/4 گرم است. دفع پروتئین ادرار ۲۴ ساعته ۱۵۰ میلی گرم است. میزان دریافت پروتئین غذایی روزانه در این فرد حدودا چه قدر باشد؟ ( قطبی ۹۵)

الف – 5/41 گرم               ب- 5/31 گرم                             ج- 5/21 گرم                  د- 5/51 گرم

 

@ پاسخ:

میزان محدودیت پروتئین رژیم غذایی در نارسایی مزمن کلیه

بدون بروز سندرم نفروتیک: 6/0 گرم / کیلوگرم

همراه با بروز سندرم نفروتیک: 8/0  گرم / کیلوگرم + ۱ گرم به ازای هر گرم دفع پروتئین روزانه

گزينه الف  پاسخ صحيح است

 

5- کدام مورد در ارتباط با متابولیسم کلسیم و فسفر در بیماری مزمن کلیوی صحیح است؟ ( قطبی ۹۵)

الف-  کاهش کلسیم و فسفر با افزایش کلسیفیکاسیون عروقی و افزایش مورتالیتی همراهی دارد.

ب-  کاهش PTH منجر به Low turnover bone disease می شود.

ج-  استثبت فیبروزا کیستی ناشی از کاهش PTH است.

د-  در نارسایی مزمن کلیه 23- FGF کاهش می یابد.

@ پاسخ:

عوارض هایپرپاراتیروئید ناشی از افزایش PTH:

 • تومور قهوه ای ( Brown tumor )
 • استئیت سیستیک فیبروزان: مقاومت به اریتروپویتین به دلیل فیبروز استخوان
 • درد استخوان
 • ضعف و درد عضلانی

23-FGF عامل خطر مستقل برای بروز LVH و مرگ و میر در بیماران دیالیزی و پیوندی است

اختلال کلسیم - فسفر با Turnover پایین استخوان:

 • بیماری آدینامیک استخوان: به دلیل سرکوب شدید PTH به دنبال استفاده زیاد از مکمل های کلسیمی و ویتامین D
 • استئومالاسسی: ناشی از کمبود ویتامین D ، افزایش رسوب آلومینیوم و اسیدوز

گزينه ب پاسخ صحيح است

 

 

 

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

42881200 - 09129612615

ب) ارتباط با دانشجویان

42881100 - 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

42881212 - 09361700844

د) واحد پشتیبانی

42881600 - 09361700764

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع