• info@noavaranedanesh.com

  • تماس با ما:02142881200

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

چشم پزشکی

فهرست : 

فصل 1: آناتومی چشم و نکات معاینه. 

فصل 2: بیماری‌های پلک و سیستم اشکی..

فصل 3: بیماری‌‎های ملتحمه و قرنیه.

فصل 4: بیماری گلوکوم.

فصل 5: بیماری های شبکیه.

فصل 6: استرابیسم و آمبلیوپی..

فصل 7: نوروافتالمولوژی..

فصل 8: بیماری‌های اوربیت...

فصل 9:  اورژانس های چشم پزشکی..

فصل 10:علم اپتیک و انکسار نور.

فصل 11:  بیماری های یووا-اسکلرا-عدسی -زجاجیه.

فصل 12: دارو های چشم پزشکی..

فصل13: اختلالات چشمی مربوط به بیماری های سیستمیک....

 

 

- کدام یک از عضلات خارج چشمی (Extraocular Muscies) از Orbital Apex منشا نمی گیرد؟ 

الف) عضله مایل تحتانی (Inferior oblique muscle)              ب) عضله مایل فوقانی (Superior oblique muscle)

ج) عضله راست فوقانی (Superior rectus muscle)                 د) عضله راست تحتانی (Inferior rectus muscle)

نکته: مدخل تمام اعصاب و عروق چشم و منشا همه عضلات خارجی چشم (به جز مایل تحتانی) از آپکس کاسه چشم می باشد.

نکته: عضلات خارجی چشم شاملند بر 4 عضله راست (رکتوس) و دو عضله مایل:

- عضلات رکتوس چهار عضله اند که از حلقه احاطه کننده عصب بینایی حلقه زین منشا می گیرند و در چهار جهت در قدام استوای کره چشم به آن متصل می شوند. نزدیک ترین و دورترین فاصله اتصال بر روی کره چشم تا لیمبوس را به ترتیب رکتوس داخلی (mm 5/5) و رکتوس فوقانی (mm 5/7) دارد. طول عضلات حدودmm 40 است.

- عضلات مایل شاملند بر دو عضله مایل فوقانی و مایل تحتانی که مایل فوقانی بلندترین و نازک ترین عضله خارجی چشم است. مبدا مایل فوقانی از بالا و داخل سوراخ اپتیک می باشد. طول این عضله نیز mm 30 است و در جلو، تاندون آن در غلاف سینویال از قرقره (mm Trochlea 3  عقب تر از لبه کاسه چشم) می گذرد و در خلف استوای کره چشم، زیر رکتوس فوقانی متصل می شود.

نکته: عضله مایل تحتانی عضله ای است به طول mm 35 که از سمت نازال کاسه چشم منشا گرفته از زیر رکتوس تحتانی گذشته در خلف استوای کره چشم درست در زیر ناحیه ماکولا با تاندون کوتاهی متصل می شود.

گزینه الف

- کدام یک از عضلات خارج چشمی از عصب III (Oculomotor) عصب نمی گیرد؟

الف) Inferior oblique, Medial rectus                              ب) Superior oblique, Lateral rectus

ج) Inferor oblique, Inferior rectus                                د) Superior rectus, Inferior rectus

نکته: عضلات مایل فوقانی و رکتوس خارجی به ترتیب از اعصاب تروکلئار (زوج IV) و ابدوسنس (زوج VI) و عضلات رکتوس داخلی، تحتانی و فوقانی و عضله مایل تحتانی از عصب اکولوموتور (زوج III) عصب می گیرند. خون گیری عضلات خارج چشمی از شاخه های شریان افتالمیک می باشد.

گزینه ب

 

بیمار ۷۰ ساله مبتلا به کاتاراکت رسیده (Hypermature) دچار قرمزی و درد شدید چشم راست می‌شود. در معاینه آدم قرنیه، ذرات سفید فراوان بلوری شکل در اطاق قدامی عمیق دیده می‌شود. زاویه چشم باز بوده و فشار چشم ۳۵ میلی متر جیوه است. محتمل‌ترین تشخیص کدام و است؟

الف) فاکولیتیک (Phacolytic glaucoma)

ب) فاكومرفیک (Phacomorphic glaucoma)

ج) ندوواسکولار (Neovascular glaucoma)

د) زاویه باز اوليه (POAG)

پاسخ:

گاهی نشت پروتئین‌های لنز در کاتاراکت hypermature موجب واکنش التهابی در اتاقک قدامی و افزایش فشاره داخل چشم به دلیل انسداد شبکه ترابکولار می‌شود که به آن گلوکوم فاکولیتیک می‌گویند.

بیمار دچار درد و قرمزی چشم می‌شود. در معاینه ادم قرنیه، کاتاراکت hypermature و ذرات سفید شناور در داخل مایع زلالیه دیده می‌شود و زاویه اتاقک قدامی باز است.

در این بیماری پس از کنترل فشار داخل چشم و کنترل التهاب از طریق تجویز گلوکوکورتيکوييد، لنز خارج می‌شود.

گزينه الف صحيح است

 

بیمار 55ساله مبتلا به فشار خون، با کاهش دید چشم راست از 4 ماه پیش مراجعه کرده است. در معاینه، خون ریزی پراکنده در حال جذب منتشر در کل رتین همراه ادم ماکولا وجود دارد. بیمار Rubeosisiridisداشته و فشار چشم راست 14 میلی متر جیوه است. تشخیص و درمان مناسب چیست؟ 

الف) panretinal laser, Centeral retinal artery occlusion photocoagulation فوری

ب) Centeral retinal vein occlusion پی گیری

ج) Central retinal artery occulsion پی گیری

د) Centeral retinal vein occlusion panretinal laser photocoagulation فوری

نکته: اکثر بیماران سن بیش از 50 سال دارند و بیش از 50% آنها مبتلا به بیماری های زمینه ای قلبی – عروقی هستند. در مبتلایان به CRVO لازم است به فکر گلوکوم مزمن زاویه باز باشیم.

نکته: دو عارضه اصلی CRVO عبارتند از کاهش بینایی به علت ادم ماگولا و گلوکوم نئوواسکولار به دنبال نئوواسکولاریزاسیون عنبیه، به گلوکوم ایجاد شده، گلوکوم 90 روزه می گویند. تقریبا تمامی چشم های مبتلا به CRVO دچار اختلال عمل ماکولا خواهند شد. اگرچه گاه ممکن است بهبودی خود به خودی مشاهده گردد، اما اکثر بیماران دچار کاهش دائمی دید مرکزی به علت ادم مزمن ماکولا خواهند شد. عمدتاً CRVO به علت ترومبوز در سطح خلفی لامینا کریبروزا می باشد. کاهش دید شدید به صورت حاد و ناگهانی به همراه مثبت شدن RAPD می باشد.

درمان ضدپلاکتی با موفقیت کمی همراه بوده است. درمانهای ضد نئواسکولاریزاسیون (تزریق Anti VEGF مثل آواستین) و تزریقات استروئیدهای داخل چشمی تا حدودی امیدوارکننده بوده است. در صورت بروز گلوکوم نئواسکولار یا ایدیوس روبئوزیس، لیزر شبکیه لازم است.

گزینه د

 

پسر نوجوانی در طی چند سال گذشته به طور پیشرونده دچار اختلال دید شب و اختلال دید محیطی شده است، تصویر رتینوسکوپیک بیمار را مشاهده می‌کنید. کدام تشخیص مطرح است؟

الف) Central serous chorioretinopathy              بMyopic macular degeneration (

ج) Retinitis pigmentosa                                   د) Toxoplasmosis

پاسخ:

رتینیت پیگمنتوزا نوعی دژنرسانس ارثی رتین است که منجر به اختلال عملکرد پیشرونده فتورسپتورها بویژه نوع استوانه‌ای می‌شود و این امر موجب اختلال دید شب و اختلال دید محیطی می‌شود. یافته‌های ته چشم عبارتند از:

دیسک اپتیک رنگ پریده

رسوب پیگمان با نمای bone spicule

باریک شدن آرترول‌های شبکه

گزینه ج صحیح است

 

در طبقه بندی رتینوپاتی دیابتی مشاهده کدام یافته در رتین در صورت شدید بودن حتی در یک کوادران معادل رتینوپاتی غیر پرولیفراتیو شدید (Severe NPDR) در نظر گرفته می‌شود؟

الف) خونریزی                    ب) Beading               ج) Cotton Wool                  د) IRMA

پاسخ:

طبقه بندی رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو به شکل زیر است:

Mild: تعداد کمی میکروآنوریسم

Severe

خونریزی منتشر در همه قسمتهای رتین

beading در حداقل ۲ کوادران شبکیه

IRMA حتی در یک کوادران

Moderate بقیه موارد

 

 

نکات مهم و سوال خیز داروهای چشم پزشکی

  1. قطره‌های سیکلوپلژیک:

شامل:

آتروپین (طولانی‌ترین)، هماتروپین، سیکلوپنتولات، تروپیکامید (کوتاه‌ترین اثر) :: آهسته!

آتروپین اثرش ظرف ۴۰-۳۰ دقیقه شروع میشه و تا ۲ هفته باقی می‌مونه

اسكوپولامين هم اثر میکلوپلژیک داره ولی فنیل افرین نه!)

۲. داروهایی ممنوعه در يووئيت قدامی:

داروهای میوتیک:

مقلدهای پاراسمپاتیک : پیلوکارپین

  1. داروهای آگونیست آدرنرژیک:

شامل:

آپراكلونيدين: بهترین گزینه برای جلوگیری از افزایش فشار چشم بعد از لیزر سگمان قدامی

بیریمونیدین، ممنوع در کودکان خردسال و نوزادان

 

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

021-42881200  09361700109 09361700751

ب) ارتباط با دانشجویان

021-42881200 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

021-42881200  09361700844  09905700743

د) واحد پشتیبانی

09905700650

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع