• info@noavaranedanesh.com

 • تماس با ما:02142881200

 • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

ارتوپدی

 

 

فهرست

فصل 1: کلیات.. 

فصل 2: کلیات شکستگی و دررفتگی..

فصل 3: عوارض شکستگی و دررفتگی..

فصل 4: شکستگی و آسیب ستون فقرات..

فصل 5: شکستگی و دررفتگی اندام فوقانی..

فصل 6 : شکستگی و دررفتگی لگن..

فصل 7: شکستگی و دررفتگی اندام تحتانی..

فصل 8: بیماری‌های ستوان فقرات..

فصل 9: بیماری‌های شانه.

فصل 10: بیماری‌های آرنج..

فصل 11: بیماری‌های مچ دست..

فصل 12: عفونت‌های استخوان و مفصل..

فصل 13: تومورهای استخوان و نسوج نرم.

فصل 14: بیماری‌های دست..

فصل 15: بیماری‌های لگن..

فصل 16: بیماری‌های زانو.

فصل 17: بیماری‌های مچ پا

فصل 18: بیماری‌های نوروماسکولار.

فصل 19: ارتوپدی اطفال..

 

عوارض شکستگی و دررفتگی

 • سندروم آمبولی چربی

þ تابلوی تستی ¬ بیمار جوانی که دچار Fx اندام تحتانی شده، در 72 ساعت اول دچار افزایش درجه حرارت و تاکی پنه و در ادامه، Confusion و پتشی ملتحمه و توراکس (گذرا) می‌شود.

þ ABG در تشخیص این بیماران مفید است و هایپوکسی قبل از شروع علایم بالینی در این بیماران رخ می‌دهد.

 به نفع سندروم آمبولی چربی است.

þ در افتراق افت سطح هوشیاری ناشی از آمبولی چربی و ضایعات مغزی در بیمار شکستگی، سرعت بالای پیشرفت افت هوشیاری و همراهی علایمی مانند تاکی‌پنه و تاکی کاردی به نفع آمبولی چربی است.

þ برای درمان این بیماران، اقدامات حمایتی تنفسی(اکسیژن) و مایع درمانی و بستری در ICU و هم‌چنین فیکس کردن سریعتر شکستگی توصیه می‌شود. نیازی به هپارین نیست.

 • سندروم خردشدگی و له شدگی(Crush Synd)

þ اغلب در بیماران زیر آوار مانده رخ می‌دهد. بر اثر آسیب عضلات، سلول‌های عضلانی لیز می‌شود و میوگلوبین آزاد شده در کلبه رسوب کرده و ایجاد ATN می‌کند و رابدومیولیز رخ می‌دهد.

þ اولین اقدام درمانی در این بیماران مایع درمانی(سرم ) است. هم‌چنین قلیایی کردن ادرار و مانیتول هم مفید است( کاهش آسیب کلیوی)

 

 • سندرم کمپارتمان

þ شکستگی شایع‌ترین علت سندروم کمپارتمان است و شایع‌ترین محل‌ها هم ساق پا و ساعد است، به ویژه شکستگی ایزوله دیافیز تیبیا، در ساق پا هم بیشتر در کمپارتمان قدامی رخ می‌دهد.

þ مهم‌ترین علامت این سندروم درد است. البته سایر علایم ایسکمی اندام (Pulseless و Pallar و Parasthesia و Paralysis)

þ دردی که در بیمار شکستگی ما را به سندروم کمپارتمان مشکوک می‌کند:

 1. درد به مسکن پاسخ نمی‌دهد.
 2. درد به بی‌حرکتی پاسخ نمی‌دهد (علی‌رغم آتل گیری)
 3. اندام متورم می‌شود.
 4. درد با حرکات پاسیو انگشت یا مچ تشدید می‌شود.

 

 

þ مکانیسم سندرم کمپارتمان:

وقتی براثر شکستگی یا گچ‌گرفتگی سفت یا ... فشار کمپارتمان افزایش می‌یابد(بیشتز از mmHg40) بر فشار آرترپول‌ها (mmHg30-20) غلبه می‌کند، آرترپول‌ها بسته شده و ایسکمی رخ می‌دهد. در این حالت شریان‌های اصلی(با فشار حدود mmHg120) بسته نمی‌شود و لذا نبض دیستال اغلب وجود دارد.

þ اولین اقدام درمانی در شک به سندرم کمپارتمان این است که گچ یا آتل گرفته شده دور اندام به طور کامل باز شود(چیزی بر پوست باقی نماند) هم‌چنین در اسرع وقت جا اندازی صورت گیرد. اگر پس از جااندازی تا 1 ساعت درد بیمار بهبود نیابد، فاشیوتومی می‌کنیم.

þ عارضه مهم سندرم کمپارتمان، کنترکچرایسکمیک ولکمن است. پس از عدم توجه به سندرم کمپارتمان با ایسکمی عضلات، بافت فیبروز جایگزین می‌شود. در اندام فوقانی (شکل زیر) مچ در فلکشن، MCP در اکستنشن و PIP و DIP در فلکشن قرار می‌گیرند.

 

 

 

þ توجه کنید که در افتراق دو عارضه سندروم کمپارتمان و DVT، به زمان توجه می‌کنیم. سندرم کمپارتمان اغلب به طور حاد به ویژه در موارد همراه با گچ‌گیری یا آتل رخ می‌دهد. ولی DVT به دنبال چند هفته بی‌حرکتی (مثلاً بعداز جراحی شکستگی) ممکن است ایجاد شود.

 • عوارض عصبی:

انواع آن عبارتند از:

 1. نورآپراکسی
 2. آکسونوتمز
 3. نوروتمز

- نورآپراکسی:

 • بلوک فیزیولوژیک بدون آسیب ساختاری
 • بازگشت عملکرد طی چند دقیقه تا چند ساعت
 • دژنراسیون والرین نداریم(-)

- آکسونوتمز:

 • اپی‌نوریوم (غلاف عصب) سالم اما آکسون‌ها ارتباط اثر تروما (بلانت) آسیب دیده
 • دژنراسیون والرین + (اکسون‌ها دیستال به محل، آسیب دیده)
 • بازسازی آکسون‌ها (پروگزیمال به محل آسیب) در مسیر غلاف عصبی (سالم)
 • بهبود اغلب خودبخود طی 4 ماه

- نوروتمز:

 • پارگی کامل عصب (هم اپی‌نوریم و هم آکسون) بر اثر ترومای نافذ
 • نیاز به جراحی( عدم بهبود خودبه‌خودی)
 • در شکستگی باز می‌تواند رخ دهد.

 

 • میوزیت اسیفیکان:

þ در شکستگی و در رفتگی‌ها، ندرتاً ممکن است در بافت نرم همان محل استخوان‌سازی نابجا صورت گیرد که موجب محدودیت مفصلی می‌شود. در دو مفصل آرنج و هیپ بیشتر است.

 

 

 

ارتوپدی دکتر فکری نژاد

شکستگی پاتولوژیک متعاقب متاستاز استخوانی در کدام نقطه شیوع کمتری دارد؟

الف) نیمه تحتانی فمور                                                         ب) ستون فقرات توراسیک

ج) ستوان فقرات لومبار                                                        د) نیمه فوقانی هومروس

گزینه الف صحیح است

۱- کانسرهای ریه، کلیه و تیروئید موجب متاستازهای لیتیک میشوند. کانسر پروستات موجب متاستازهای بلاستیک (استخوان سازی جدید) میگردد. کانسر پستان در بعضی اوقات موجب ضایعات لیتیک و گاهی سبب ضایعات بلاستیک می شود.

۲- Bone Scan نشان دهنده افزایش جذب ماده رادیواکتیو در محل ضایعه می باشد به علاوه سایر اختلالات استخوانی را که فاقد علائم مشخص می باشند، نشان می دهد. بهترین روش تشخیص تومورهای متاستاتیک Bone Scan است.

۳- میزان شیوع تومورهای متاستاتیک استخوان از تومورهای اولیه بیشتر است.

4- منشاء حدود  از تومورهای متاستاتیک، کانسرهای پستان و پروستات هستند. سپس کانسرهای کلیه، ریه، تیروئید و دستگاه گوارش، منشاء متاستاز هستند.

۵- شایعترین مناطق متاستاز که موجب شکستگی پاتولوژیک می گردند، عبارتند از: ستون فقرات، هومروس و فمور

۶- شایعترین علائم بالینی تومورهای متاستازی عبارتند از: درد و شکستگی پاتولوژیک

۷- تومورهای متاستاتیک استخوان اکثرا در مناطقی که مغز استخوان قرمز دارند مانند اسکلت محوری (ستون فقرات و لگن)، انتهای پروگزیمال فمور و هومروس ایجاد می گردند (نکته اصلی سئوال).

۸- در تمام بیمارانی که با تومورهای متاستازی استخوان مراجعه میکنند باید CXR جهت Rule out متاستازهای ریوی صورت پذیرد.

- در بیماران دچار تنگی کانال نخاعی همراه با فشار روی ریشه های عصبی، درد در کدام وضعیت بدتر می شود؟

الف) نشستن                                                                     ب) خوابیدن به پهلو

ج) خوابیدن به پشت                                                           د) خوابیدن به شکم

گزینه ج صحیح است

 • تنگی کانال نخاع: دراستنوز کانال نخاع بیماربا راه رفتن دچار کمردرد و درد پاهامی شود، هنگامی که بیمار به جلو خم می شود یا مینشیند، درد وی تسکین می یابد. ولی ایستادن موجب کاهش درد نمی شود. این بیماران سربالایی را بهتر از سرپایینی می روند. فلکسیون کمر، درد این بیماران را بهتر می کند و اکستانسیون کمر، درد این بیماران را بدتر می کند (نکته سئوال). بهترین روش تشخیص تنگی کانال نخاع، MRI است. درمان در شروع، محافظتی و دارویی است.

- کدامیک از عضلات ناحیه تناراز عصب مدیان عصب گیری ندارد؟

الف) Opponens pollicis

ب) ABP

ج) سرسطحی عضله FBP

د) سر عمقی عضله FBP

گزینه د صحیح است

۱- در اختلالات عصب مدیان در ناحیه از مچ دست، فلج عضلات Opponens Policis و ابداکتور پولیسيس برویس (ABP) دارای ارزش بسیار زیادی می باشد گزینه های الف و ب).

۲- اختلالات عصب مدیان در ناحیه بازو و آرنج، فلج بیشتر عضلات فلکسور انگشتان مچ دست، عضله پروناتور ساعد، عضله ابداکتور کوچک شست، عضله Opponens Pollicis و دو عضله لومریکال خارجی را به دنبال خواهد داشت.

۳- سرسطحی عضله فلکسور پولیسيس برویس (FBP) از عصب مدیان عصب می گیرد در حالی که سرعمقی این عضله از عصب اولنار عصب گیری میکند (نکته اصلی سئوال).

۴- شکل دست در آسیب به عصب مدیان به علت آتروفی تنارو در پهلو واقع شدن انگشت شست به صورت دست میمون در می آید و آنرا Apes Hand یا Simian Hand مینامند.

۵- اختلال عصب مدیان در هر ناحیه، بی حسی ناحیه ولار (كف دستی) انگشتان شست، اشاره، سوم و نیمه لترال انگشت چهارم را به همراه خواهد داشت.

- در ضایعات استخوانی تمام یافته‌های رادیوگرافیک زیر مطرح‌کننده بدخیم بودن تومور است، بجز؟

الف) واکنش پریوستی در غیاب شکستگی                                   ب) اتساع (exoansion) در استخوان

ج) تخریب کورتکس                                                            د) حاشیه ناشخص

گزینة ب صحیح است.

پاسخ: در ضایعات استخوانی ویژگی‌های رادیوگرافیک زیر مطرح‌کننده بدخیم بودن آن است:

 • حاشیه نامشخص
 • تخریب کورتکس
 • واکنش پریوستی در غیاب شکستگی
 • توده بافت‌نرم

کدامیک از عبارات زیر در خصوص اسکولیوز صحیح است؟

الف) در معاینه بالینی بیماران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک معمولاً نقص عصبی- عضلانی در بخشی از اندام های تحتانی یافت خواهد شد.

ب) نوع Adolescent idiopathic scoliosis در سنین ۵ سالگی به بالا رخ می دهد که معمولاً با یک نقص مهره ای همراه است.

ج) شایع ترین علت مراجعه بیماران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک به پزشک و دردناک بودن حرکات ستون فقرات است.

د) هرچه سن بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک در هنگام مراجعه به پزشک کمتر باشد، احتمال پیشرفت اسکولیوزیس بیشتر خواهد بود.

گزینه د صحیح است

1- در اسکولیوز ایدیوپاتیک، بیمار هیچگونه مشکل نوروماسکولار در معاینه نداشته و در رادیولوژی هم نقصی در مهره مشاهده نمی گردد (گزینه الف).

۲- نوع Adolescent اسکولیوز ایدیوپاتیک بعد از ۱۰ سالگی ایجاد می گردد گزینه ب). . ۳- اسکولیوز ایدیوپاتیک، دردناک نیست و اگر دردناک باشد باید به فکر علل دیگری از جمله تومور باشیم (گزینه ج).

۴- هرچقدر سن کودک کمترو زاویه Cobbs بیشتر باشد، احتمال پیشرفت اسکولیوز ایدیوپاتیک بیشتر است (گزینه د).

- هنگام درمان آرتریت سلی جهت بی‌حرکت کردن کدام مفصل گچ‌گیری توصیه نمی‌شود؟

الف) زانو                                                                          ب) شانه

ج) مچ دست                                                                     د) مچ پا

 گزینة ب صحیح است.

پاسخ: هنگام درمان سل استخوان و مفاصل بی‌حرکتی توصیه می‌شود. برای این منظور از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. روش‌های مناسب در هر محل عبارتند از:

 • سل زانو: گچ‌گیری، گذاشتن اسپلینت یا تراکنش پوستی
 • سل هیپ: گچ اسپایکا، اسپلینت توماس یا تراکنش Russel
 • سل شانه: استفاده از پارچه گوش یا تراکنش پوستی Dunlop
 • سل ستون مهره‌های توراسیک یا لومبار، سل مچ دست یا مچ پا: گچ‌گیری یا استفاده از ناودان گچی
 • سل ستون مهره‌های گردنی: تراکشن گردنی

 - کدام‌یک از موارد زیر همراهی بیشتری با بیماری دررفتگی مادرزادی مفصل ران دارد؟

الف) جنسیت مذکر                                                             ب) نژاد سیاه

ج) زایمان بریج                                                                  د) فرزند دوم خانواده بودن

گزینة ج صحیح است.        

پاسخ: DDH در موارد زیر شیوع بیشتر دارد:

 • سابقه خانوادگی DDH
 • نخستین فرزند خانواده
 • دخترها
 • پرزانتاسیون Breech
 • دوقلویی
 • الیگوهیدرآمنیوس
 • وجود ضایعات فضاگیر رحمی مانند میوم
 • نوزادان دچار تورتیکولی
 • نوزادان دچار کلاب فوت
 • نوزادان دچار متاتارسوس ارکتوس

- برای بیماران مبتلا به کمردرد کدام ورزش را پیشنهاد میکنید؟

الف) شنای کرال

ب) خم شدن و رساندن دست به زمین با زانوی کشیده

ج) تند راه رفتن در سربالایی

د) قوس دار کردن کمردر حالت خوابیده به شکم

گزینه الف صحیح است

۱- شنا (به ویژه کرال)، دوچرخه سواری و اسکی برای کمردرد مفید هستند.

۲- شنای کرال بهترین نوع شنا برای بیماران مبتلا به کمردرد است (گزینه الف).

٣- بدترین و خطرناک ترین ورزش برای کمردرد، وزنه برداری می باشد.

۴- مبتلایان به کمردرد هیچگاه نباید به صورت کمربخوابند.

۵- بهترین وضعیت خوابیدن، خوابیدن به پهلو می باشد.

۶- پیاده روی تند، برای کمر زیاد مفید نیست ولی درجا دویدن اشکالی ندارد (گزینه ج).

۷- ورزش هایی که موجب افزایش قوس کمرمیگردند، مضرو ورزش هایی که سبب کاهش قوس کمر می شوند، مفید هستند (گزینه د).

 خم شدن به عقب در وضعیت ایستاده، قوس دار کردن کمردروضعیت دمر خوابیده، خم نمودن کمرو زدن دست به زمین در وضعیتی که زانوها کشیده است

، بلند کردن هردو پا در وضعیتی که بیمار در وضعیت Supine خوابیده است، از نرمش های خطرناک برای کمر می باشند (گزینه ب).

- کدام‌یک از بیماری‌های زیر نوعی آپوفیزیت (apophysitis) است؟

الف) Sever disease                                                ب) Frieberg disease

ج) Kainbock disease                                            د) Kohler disease

گزینة الف صحیح است.

پاسخ: بیماری Sever آپوفیزیت کالکانئال است که در نوجوانی بروز می‌کند و در بیش از نیمی از موارد دوطرفه است. بیمار با شکایت درد پاشنه در هنگام فعالیت مراجعه می‌کند، در معاینه تورم و تندرنس در پشت پاشنه یافت می‌شود. رادیوگرافی به ندرت اندیکاسیون دارد ولی در بیماران دچار درد مداوم جهت رد عفونت یا تومور درخواست می‌شود.

در اکثر موارد علایم پس از بلوغ فروکش می‌کند. در درمان بیماری علامتدار موارد زیر توصیه می‌شود:

 • محدود کردن فعالیت‌های ورزشی
 • بلند کردن پاشنه کفش و
 • تجویز مسکن

موارد زیر نکروز اواسکولار ایدیوپاتیک استخوان هستند:

 • بیماری Kohler: نکروز آواسکولار استخوان ناویکولار
 • بیماری Frieberg : نکروز آواسکولار استخوان متاتارس
 • بیماری Kainbock: نکروز آواسکولار استخوان لونیت
 • بیماری Perthes : نکروز آواسکولار سر استخوان فموز
 • بیماری Osgood- Schlatter نیز نوعی آپوفیزیت در محل توبروزیتی تیبیا است.

 

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

021-42881200  09361700109 09361700751

ب) ارتباط با دانشجویان

021-42881200 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

021-42881200  09361700844  09905700743

د) واحد پشتیبانی

09905700650

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع