• info@noavaranedanesh.com

 • تماس با ما:02142881200

 • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

رادیولوژی

 

فهرست 

فصل 1 : روشهای تصویربرداری.. 

فصل 2 » قفسه سینهقلبپستان..

فصل 3 : GI

فصل 4 سیستم اداری..

فصل 5زنان ومامایی..

فصل 6: حفره پریتوئن ورتروپریتوئن..

فصل 7 : بیماریهای استخوان..

فصل 8 بیماریهای مفاصل..

فصل 9 : ستون مهره ها

فصل 10 : ترومای اسکلتی..

فصل 11 :جمجه ومغز.

فصل 12 : سروگردن 

 

فصل 2:قفسه سینه قلب پستان

روش Imaging :

الف) CXR : استاندارد: PA، دم عمیق، ایستاده

 • نکته : گرافی بازدمی در :
 • پنوموتوراکس
 • شک به جسم خارجی ← جسم خارجی ایجاد آمفیزم انسدادی می کند .
 • مرز بین دیافراگم و قلب دیده نمی شود(NL) مگر در پنومو مدیاستن

         

 • زوایای کوستوفرنیک باید باز باشد. بسته شدن در
 • PE
 • فیبروز در فضای پلور

 

 • تشخیص فیبروز و PE با گرافی لترال دکوبیتوس

بررسی ریه ها :

ریه راست 2 فیشر و ریه چپ  1 فیشر  دارد

فیشر مایل ریه راست تنها در نمای لترالدیده میشود .

 فیشر لوب آزیگوس ( در 1 درصد افراد و در گرافی فرونتال)

                                                    فیشر افقی( در گرافی فرونتال)

                                                      فیشر مایل ( گرافی مایل)

                                                     فیشر افقی گاهی در گرافی فرونتال دیده می شود و به دنده ی 6 در خط آگزیلاری می رسد.

 • نوک پستان: در فضای بین دنده ای 5 ( بین 5 و 6) دیده می شود.
 • ( عروق خونی در 2-1cm محیط ریه نباید دیده شوند).

 

 

ناف ریه: حاوی شریان، ورید و برونش ( هوای داخل دیده می شود). LN ناف ریه نباید دیده شود.

 

 

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

021-42881200  09361700109 09361700751

ب) ارتباط با دانشجویان

021-42881200 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

021-42881200  09361700844  09905700743

د) واحد پشتیبانی

09905700650

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع