• info@noavaranedanesh.com

  • تماس با ما:02142881200

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

فیلم مرور سریع ریه
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع روانپزشکی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع فارماکولوژی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرور سریع گوارش
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع هماتولوژی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع نفرولوژی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع اطفال
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان385,000
فیلم مرورسریع اورولوژی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان175,000
فیلم مرورسریع زنان و زایمان
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان210,000
فیلم مرورسریع پاتولوژی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم آموشزی عفونی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان175,000
فیلم مرورسریع  قلب
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم  مرورسریع روماتولوژی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرور سریع رادیولوژی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع چشم پزشکی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم  مرور سریع پوست
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع نورولوژی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع جراحی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان385,000
فیلم  مرورسریع غدد
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم  مرورسریع گوش و حلق و بینی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرورسریع آمار
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000
فیلم مرور سریع ارتوپدی
.:. پرداخت وجه و ثبت نام اینترنتی، به منزله مطالعه کامل و قبول...
تومان105,000

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

42881200 - 09129612615

ب) ارتباط با دانشجویان

42881100 - 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

42881212 - 09361700844

د) واحد پشتیبانی

42881600 - 09361700764

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع